GYIK

by Péter Győri on May 31, 2021 in Főmenü


Last updated on Sep 19, 2022 by Péter Győri


Gyakran ismételt kérdések:

A Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról

Igénylés

Milyen határidőig kell beadni az igénylést?

Nincs határidő, a beadás folyamatos. Miután az Igénylőlap megérkezik az Alapítványhoz, annak érvényességét néhány napon belül ellenőrzik, majd a számlajóváírás igényt továbbítják a számlázó szervezethez. Ezt követően a legközelebbi számlakibocsájtás során történik a számlajóváírás, ettől számítva 12 hónapon keresztül.

„Szabályosan beadtam az igénylést, melléklettel együtt. Miért nem látom a számlán a számlajóváírást?”

A polgármesteri hivataloktól minden hónap 15-én gyűjtik össze az igényléseket, ezt követően az Alapítványnak legfeljebb 15 nap áll rendelkezésére, hogy ellenőrizze az érvényességet, és csak az ezt követő hónap után megkapott számlán jelenhet meg a számlajóváírás (addig rögzítik, „fölvezetik”, nyomtatják stb.).

Nem egyhavi számlázásnál hogyan jár a támogatás?

Ha a számla nem egyhavi fogyasztásról, díjfizetésről szól, akkor annyiszor 2000 forint támogatás kerül jóváírásra, ahány hónapról szól a számla.

„Úgy érzem, hogy rászorult vagyok.” Kapok-e rezsitámogatást?

Ha az Igénylőlap és Tájékoztatóban felsorolt jogosultság egyikét igazoló dokumentum-másolat hiánytalanul eljut az Alapítványhoz, akkor veheti igénybe a Fővárosi Lakásrezsi Támogatást.

Hogyan kell érteni, hogy "legfeljebb kettő típusú" szolgáltatásra lehet Fővárosi Lakásrezsi Támogatást igényelni?

Persze lehet csak egy szolgáltatás típusra is támogatást igényelni: ívóvíz-szennyvízelvezetési-szemétszállítási szolgáltatásra (ez együtt egy típusnak számít), vagy távhőszolgáltatásra, vagy gázszolgáltatásra, vagy villamosenergia-szolgáltatásra. A 100 000 Ft feletti (de 170 000 alatti) nyugdíjszerű ellátásban részesülők kizárólag egy szolgáltatás típusra igényelhetnek támogatást.

A többi igényjogosult igényelheti az ívóvíz-szennyvízelvezetési-szemétszállítási szolgáltatásra a támogatást és ehhez kiválaszthat a másik három szolgáltatás közül (távhő, gáz, villamosenergia) egy másikat is. Ilyen módon lehet legfeljebb kettő típusú szolgáltatásra Fővárosi Lakásrezsi Támogatást igényelni.

Ha a kerülettől is kértem, kapok rezsitámogatást, akkor is igényelhetek Fővárosi Lakásrezsi Támogatást?

Igen. Sőt, aki ilyen támogatást kap a kerülettől, az jogosult is Fővárosi Lakásrezsi Támogatást igényelni. A kettő kiegészíti egymást.

Ha már most is kapom a korábbi Fővárosi Lakásrezsi Támogatást, akkor annak lejárta előtt igényelhetek-e egy másik szolgáltatásra is támogatást?

Igen, de ilyenkor új Igénylőlapot kell kitölteni és beadni, megjelölve rajta, hogy milyen szolgáltatásokhoz igényli a támogatást. Ebben az esetben, amikor az új igénylésnek megfelelő számlajóváírás elkezdődik, ezzel egyidejűleg a régi megszűnik, s az új lesz érvényes 12 hónapig.

Elég-e a rezsitámogatáshoz igazolni, hogy például rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök?

Igen.

Ha a jogosultság alapjául szolgáló feltétel az igénylést követően megszűnik, elvész-e a díjtámogatást is ezzel együtt?

Nem, a támogatás igénylésekor meglévő státusz az irányadó. Ha az igényléskor rezsitámogatásra jogosult fogyasztó volt, akkor 12 hónapig jár a támogatás.

Hátralék

„Díjfizetési hátralékba estem, beadhatom-e Fővárosi Lakásrezsi Támogatásra az igénylést?”

Igen. De ez a támogatás nem csökkenti az igénylés előtti hátralékot, viszont ezt követően fizetni kell az adott havi (rezsitámogatással csökkentett) számlát, csak így lehet a támogatáshoz hozzájutni.

Hátralékos számla kiegyenlítésére lehet-e fordítani a Fővárosi Lakásrezsi Támogatást?

Nem, ez kizárólag a fizetendő havi díjak csökkentését szolgálja.

Jóváírás

Ha a támogatás egy számlában a számla alacsony összege miatt esetleg nem elszámolható, későbbi számlákban felhasználható-e?

Igen. Ilyenkor a jogosultság időszakának (12 hónap) elteltével is jóváírható a támogatás.

Igénybe nem vett – el nem számolható – támogatás visszautalandó?

Igen, például ha az igénylő időközben elhalálozott, vagy elköltözött Budapestről. Az el nem számolt támogatást a számlázó szervezet az Alapítvány részére visszautalja.

Egyéb

12 hónap után folytatódik-e a támogatás?

Az igénylés 12 hónapra szól, de lejárat előtt lehet majd ismét igényelni, a jogosultságot ilyenkor ismét igazolni kell majd.

Védendő fogyasztói nyilvántartásba vétel

A védendő fogyasztói nyilvántartásba vételi kérelmet - az ügyfél és az igazgatási szerv (kormányhivatal, vagy önkormányzat) által hiánytalanul kitöltve, aláírva stb. - hogyan lehet eljuttatni az ELMŰ-ÉMÁSZ-hoz, vagy gázszolgáltatás esetén az NKM-hez?

ELMŰ-ÉMÁSZ

1/a. Személyesen: Az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati irodáiban, melyek elérhetőségei és nyitva tartásai itt találhatóak: https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/ugyintezes/ugyintezesi-modok/ugyfelszolgalati-irodak

1/b. Személyesen, de meghatalmazott útján: Így is be lehet adni, de ilyenkor minden esetben Meghatalmazás szükséges.

A személyes ügyintézéshez célszerű az online ügyfélszolgálaton keresztül, az EnergiApp mobilapplikáción, illetve telefonon időpontot igényelni.

2. Postán: A szükséges dokumentumokat az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. 1300 Budapest 3, Pf. 151 címre lehet megküldeni.

NKM (gáz)

1/a. Személyesen: Az NKM Ügyfélszolgálati irodáiban, melyek elérhetőségei és nyitva tartásai itt találhatóak: https://www.nkmenergia.hu/foldgaz/Ugyfelszolgalat-kereso

1/b. Személyesen, de meghatalmazott útján: Így is be lehet adni, de ilyenkor minden esetben Meghatalmazás szükséges.

A személyes ügyintézéshez időpontfoglalás szükséges, az ügyfélszolgálat 06 1/20/30/70 474 9999-es telefonszámán.

2. Postán: A szükséges dokumentumokat az NKM Ügyfélkapcsolati Kft.1439 Budapest, Pf. 700 címre lehet megküldeni.

ELMŰ-ÉMÁSZ és NKM

Ha a kormányhivatal, vagy az Önkormányzat küldi meg a dokumentumokat, abban az esetben is feldolgozásra kerülnek a kérelmek.

Amennyiben az ügyfél a jogosultságát a megküldött önkormányzati, kormányhivatali vagy Magyar Államkincstári határozattal, a megküldött nyomtatványokkal igazolja, a hiánytalan kérelmek esetén védendő fogyasztói nyilvántartásba veszik, és erről 8 napon belül írásban értesítést küldenek, mindig az ügyfél részére.

Categories

Archive